Stručne usluge za racionalizaciju korištenja kompjutorski upravljanih strojeva u preradi drva

Obratite nam se za stručnu pomoć ako:

  • Vaš CNC stroj nema dovoljno kapaciteta pa ne stigne obaviti sav posao koji možete ugovoriti
  • Vaš skupi CNC stroj previše radnog vremena čeka i ne proizvodi jer programer ne stigne izraditi potrebne programe
  • namjeravate investirati u CNC stroj a niste sigurni:

 

  • koji od nuđenih programa za programiranje CNC stroja najbolje odgovara Vašim potrebama

 

  • koji koncept stroja kapacitetom i karakteristikama odgovara količini i širini Vašeg sadašnjeg i budućeg proizvodnog programa

 

  • koji način prihvata pokriva sve Vaše vrste obradaka

 

  • koliko i kojih upravljanih osi treba imati stroj, te koji specijalni alati i koje alatne grupe najbolje odgovaraju Vašem sadašnjem i budućem prozvodnom programu