O nama

Tvrtka ORG-CAD-Tosenberger za organizaciju, oblikovanje i tiskanje pomoću računala, istraživačko-razvojni rad, projektiranje i poslovne usluge d.o.o. osnovana je 1996. godine.

Osnivač, vlasnik, direktor i nositelj poslova je Antun Tosenberger, dipl. ing. drvne industrije s višegodišnjim radnim iskustvom u struci.

Osim stručnog obrazovanja na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, dopunskim školovanjem stekao je specijalistička znanja iz informatike od programiranja do projektiranja informatičkih sustava, te specijalistička znanja iz programiranja 3 i 5 osnih CNC strojeva.

Prvih 17 godina radnog staža bio je zaposlen u nekoliko drvno industrijskih poduzeća na poslovima:

  • organizacije rada i vođenja tehničke pripreme,
  • projektiranja, izgradnje i uvođenja informatičkih sustava upravljanja proizvodnjom,
  • projektiranja tehnologije,
  • izbora, nabave i uvođenja u primjenu CNC strojeva i
  • projektiranja i uvođenja u primjenu sustava organizacije proizvodnje i poslovanja.

Već od 1988. godine počinje s povremenim pružanjem projektantskih usluga drugim tvrtkama suradnjom sa specijaliziranim projektantskim poduzećima, a od 1991. godine to mu postaje osnovni posao.

Danas, prateći potrebe prerade drva, osim projektantskih poslova, najviše radi na pružanju usluga specijalističke edukacije stručnih djelatnika u racionalizaciji proizvodnje i poslovanja. Edukacija se, osim na stečenom znanju i iskustvu, temelji na vlastitom organizacijsko-informatičkom rješenju TEHNODIS i zastupnčkom organizacijsko-informatičkom rješenju MegaCAD / MegaTISCHLERpro / MegaRAY.