Kompjutorski program za evidenciju trupaca i piljene građe pomoću ručnih kompjutora
putuje5BRZO putuje5TOČNO putuje5AŽURNO putuje5POUZDANO putuje5EKONOMIČNO
TEHNODIS obuhvaća:
Ručne kompjutore
Specijalističke programe u ručnim kompjutorima za:
 
Zaprimanje trupaca
Bonifikacija i preklasiranje trupaca
Izdavanje trupaca
Zaprimanje i otprema dasaka
Zaprimanje i otprema ostalih polufinalnih proizvoda
Komunikacijski program za prijenos podataka iz ručnog u osobni kompjutor
Specijalistički program u osobnom kompjutoru za šifriranje podataka prenesenih iz ručnog kompjutora
Upute programerima za povezivanje mjernih podataka u informatički sustav skladišne evidencije
Obuku za rad s programom
Održavanje programa i ručnih kompjutora
  Trupci
  Piljena građa
  Furnir
  Elementi
  Popruge
  Parket
  Ploče od masiva

 

TRUPCI
  Evidencija po klasama i mjernim podacima, te po evidencijskim brojevima
DASKE
  Evidencija po klasama i mjernim podacima
 
ELEMENTI
POPRUGE
FURNIR
 
Evidencija po klasama i mjernim podacima uz mogućnost označavanja bar-kodom
PARKET
PLOČE OD MASIVA
 
Evidencija po klasama i mjernim podacima uz mogućnost označavanja bar-kodom